Samtaler om ledelse
Ønsker du dybe intense samtaler, hvor du både kan opnå ny indsigt og udsigt - så tilbyder jeg sparringssamtaler:
  • Hvor jeg er generøst lyttende - med en åben, undrende og fordomsfri tilgang.
  • Hvor der både er plads til pauser og eftertænksomhed - og til provokerende og udfordrende spørgsmål.
  • Hvor vi sammen undersøger de mange forskellige perspektiver, vi kan finde på den problemstilling, du kommer med.
  • Hvor vi lytter til, undersøger og finder nye vinkler på de historier og værdier, du har om dit arbejdsliv.
  • Hvor nye tanker og forståelser opstår, som kan give dig et bedre ståsted, større accept, mere energi og ofte også ideer til, hvad du kan prøve af eller gøre anderledes fremover.


Samtalerne kan både foregå individuelt, to og to eller som teamsamtaler.


Procesledelse og undervisning
Har I behov for én til at styre udviklingsprocesser for større grupper,
så kan jeg stå for forløb inden for emnerne:

  • Ledelses- og teamudvikling
  • Kommunikation – herunder udvikling af gode lytte- og spørgekompetencer
  • Konfliktopløsning
  • Kollegial sparring og supervision – også i lederteams
  • God feedbackkultur på arbejdspladsen


Min teoretiske inspiration
Teoretisk er jeg hovedsageligt funderet i den narrative forståelse – og gør også brug af både den anerkendende og systemiske tilgang.


Kontakt mig gerne

Mette Knippel


  5053 2780
mette@knippelledelse.dk


  Ådalen 6D, 6710 Esbjerg V
Bregnevej 9A, 3500 Værløse